THÔNG BÁO: Về việc đăng ký đề tài hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: Lượt xem: 615

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

 

Căn cứ Kế hoạch số 695/KH-HVM ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022.

 

Nhằm giúp học viên, sinh viên định hướng các vấn đề nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 đạt hiệu quả, Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo tới các cơ quan, đơn vị về việc đăng ký đề tài hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022 ( theo mẫu 1 đính kèm).

 

Ngoài ra, nhằm thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo của học viên, sinh viên, Học viện khuyến khích học viên, sinh viên tự đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học (theo mẫu 2 đính kèm).

 

Đề nghị các đơn vị và các em học viên, sinh viên đề xuất, tổng hợp danh sách đề tài và gửi về Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trước ngày 10/9/2021 (qua đồng chí Trần Thị Hoa, SĐT: 0912022221).

 

Mẫu 1 và mẫu 2 tải tại đây

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.