THÔNG BÁO: Về việc đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên AT9
Ngày đăng: Lượt xem: 31495

Căn cứ kế hoạch Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã, Khoa An toàn thông tin thông báo về việc đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp bổ sung đợt 2 cho sinh viên khóa AT9 như sau:

 

1. Đối tượng

 

- Sinh viên AT9 chưa đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp trong đợt 1 năm học 2016-2017​

 

- Sinh viên AT9 đã đủ điều kiện thực hiện đồ án tuy nhiên chưa nhận đồ án đợt 1 (thuộc diện bảo lưu hoặc có lí do chính đáng đặc biệt chưa tiến hành nhận đồ án)

 

- Sinh viên AT9 đã nhận thực hiện đồ án đợt 1 nhưng trong quá trình thực hiện không được chấp nhận đưa ra bảo vệ tại hội đồng bảo vệ đồ án

 

- Sinh viên AT9 đã bảo vệ đồ án đợt 1 nhưng không bảo vệ thành công

 

​2Yêu cầu

 

- Với những sinh viên muốn thực hiện lại đề tài đồ án cũ của đợt 1:

 

Chủ động liên hệ với người hướng dẫn và lấy chữ ký xác nhận hướng dẫn đề tài theo mẫu 1.

 

- Với những sinh viên muốn thực hiện đề tài mới:

 

Chủ động liên hệ với người hướng dẫn để xin phép thực hiện đồ án và hoàn thành phiếu đăng ký đề tài (mẫu 1)

 

- Trong trường hợp không liên hệ nhận đồ án được trong thời gian yêu cầu, sinh viên cần làm đơn trình bày lí do để Khoa xem xét sắp xếp giao đề tài đồ án.

 

3. Thời gian

 

- Sinh viên nộp lại đăng ký đúng ngày thứ hai 11/09/2017 (08h00-16h00)

 

- Nơi tiếp nhận Đơn đăng ký: Văn phòng Khoa An toàn thông tin.

 

4. Bảo vệ đồ án

 

-Thời gian dự kiến: tháng 12/2017

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.