THÔNG BÁO: Về việc đăng ký bổ sung đề tài đồ án tốt nghiệp
Ngày đăng: Lượt xem: 1894

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ nhu cầu bổ sung đề tài cho sinh viên làm đồ án tốt nghiệp,

 

Khoa An toàn thông tin thông báo:

 

1) Những sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung đề tài đồ án tốt nghiệp làm đơn Đăng ký bổ sung đề tài đồ án tốt nghiệp theo mẫu ở Phụ lục 1 (về sau gọi là Đơn đăng ký bổ sung) và nộp cho thầy Phó Chủ nhiệm khoa Nguyễn Tuấn Anh. Đơn in trên 2 mặt của 1 tờ giấy A4.

 

Thời hạn nộp đơn: đến hết 11h00 ngày 09/02/2017.

 

Trình tự giải quyết:

 

- Sau khi nhận Đơn đăng ký bổ sung của sinh viên, Khoa ATTT sẽ thực hiện xét duyệt. Nếu đề tài được chấp nhận thì Lãnh đạo khoa sẽ ký xác nhận vào đơn. Để đề tài được duyệt, sinh viên cần trao đổi kỹ với người hướng dẫn về tên đề tài và mô tả đề tài, đảm bảo rằng đề tài không trùng lặp với bất kỳ đề tài nào trong danh sách đã được phê duyệt năm nay và danh sách đề tài đã thực hiện trong 2 năm trước đó (nếu trùng tên thì nội dung phải khác); nội dung phải đảm bảo phù hợp với đề tài đồ án tốt nghiệp đại học chuyên ngành An toàn thông tin.

 

- Vào lúc 14h30 ngày 09/02/0217, sinh viên có mặt Văn phòng Khoa An toàn thông tin để được thông báo kết quả và hướng dẫn đăng ký bổ sung.

 

2) Gia hạn việc đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp đến hết 16h00 thứ 5 ngày 09/02/2017. Những sinh viên đăng ký đề tài vào ngày 09/02/2017 nhận thông tin hướng dẫn đăng ký tại Văn phòng khoa. 

 

Phụ lục đính kèm tải tại đây 

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.