THÔNG BÁO: Về thời gian tổ chức thi Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo chính quy chuyên ngành ATTT và CNTT 2016
Ngày đăng: Lượt xem: 4199

Ngày thi: Thứ Bảy 1 – 10 – 2016 (TẠI CƠ SỞ 1 – HÀ NỘI)

 

- Ca 1(Từ 6h45 đến 9h05): Thí sinh từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 11

 

Thời gian

Nội dung công việc

 

06:45

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

(Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân)

 

06: 55

Giám thị phát đề thi và hướng dẫn sinh viên điền thông tin vào phiếu thi ( Sinh viên không được mở đề thi)

07: 05

Sinh viên bóc niêm phong đề thi và bắt đầu làm bài

09: 05

Giám thị thu bài

 

Lưu ý:

  • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ vào phòng thi.
  • Sinh viên đến muộn sau 7h05’ sẽ không được quyền dự thi.   

 

Chú ý: Sinh viên xem Danh sách phòng thi, SBD, sơ đồ phòng thi, Quy chế thi trong file đính kèm bên dưới.

                                                 

- Ca 2(Từ 9h15 đến 11h35): Thí sinh từ phòng thi số 12 đến phòng thi số 22

 

Thời gian

Nội dung công việc

 

09:15

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

(Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân)

 

09: 25

Giám thị phát đề thi và hướng dẫn sinh viên điền thông tin vào phiếu thi ( Sinh viên không được mở đề thi)

09: 35

Sinh viên bóc niêm phong đề thi và bắt đầu làm bài

11: 35

Giám thị thu bài

 

Lưu ý:

  • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ vào phòng thi.
  • Sinh viên đến muộn sau 9h35’ sẽ không được quyền dự thi.

 

Chú ý: Sinh viên xem Danh sách phòng thi, SBD, Sơ đồ phòng thi, Quy chế thi  trong file đính kèm dưới đây.

 

Danh sách từ phòng 1 đến phòng 22 tại đây

Quy chế thi tại đây

Sơ đồ phòng thi tại đây

 

Phan Bích Thuận

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.