THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy, hệ đào tạo đóng học phí năm 2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã
Ngày đăng: Lượt xem: 12323

Căn cứ Thông tư số 54/2014/TT-BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Học viện Kỹ thuật mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và Quyết định số 227/QĐ-BCY ngày 17/8/2016 của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ quy định cơ cấu, tổ chức, biên chế của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ Thông báo số 145/TB-HVM ngày 26/02/2018 Thông báo về Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học chính quy hệ đóng học phí - năm 2018, chi tiết như sau:

 

 A. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

 

- Loại hình đào tạo: đại học chính quy;

 

- Thời gian đào tạo:

 

+ 5 năm (đối với ngành An toàn thông tin và ngành Công nghệ thông tin)

 

+ 4,5 năm (đối với Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông)

 

- Văn bằng: Kỹ sư.

 

 B. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

 đào tạo

Tổ hợp môn

 xét tuyển

01

Ngành An toàn thông tin

7480202

420

- A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

02

Ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động)

7480201

200

03

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động)

7520207

100

 

C. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước, hệ đào tạo đóng học phí;

 

- Phương thức tuyển sinh: Căn cứ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm của một trong ba tổ hợp môn xét tuyển:

 

+ A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

 

+ A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

 

+ D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

 

- Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện được xét tuyển vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

- Thời gian: Theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018;

 

- Cách thức đăng ký xét tuyển: Theo các phương thức đăng ký xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018.

 

D. CÁC THÔNG TIN KHÁC

 

- Địa điểm đào tạo:

 

+ Cơ sở 1: Số 141, đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

 

+ Cơ sở 2: Số 17A, đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Học phí: 9,600,000 VNĐ/năm học (tương đương 275,000 VNĐ/tín chỉ);

 

- Học bổng: 10% số sinh viên có thành tích học tập cao nhất được cấp học bổng bằng mức 100% học phí;

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.