THÔNG BÁO Lịch đăng ký học tập học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 (dành cho sinh viên Hệ đào tạo đóng học phí)
Ngày đăng: Lượt xem: 6754

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2018 – 2019.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo Lịch đăng ký học tập học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 như sau:

 

- Sinh viên khóa 11, ngành ATTT:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 24/12/2018 đến 24h00, ngày 27/12/2018.

 

- Sinh viên khóa 12, ngành ATTT:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 25/12/2018 đến 24h00, ngày 28/12/2018.

 

- Sinh viên khóa 13, ngành ATTT (bao gồm Lớp định hướng chất lượng cao); khóa 1, ngành CNTT:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 26/12/2018 đến 24h00, ngày 29/12/2018.

 

- Sinh viên khóa 14, ngành ATTT; khóa 2, ngành CNTT; khóa 1, ngành KTĐT - VT:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 27/12/2018 đến 24h00, ngày 30/12/2018.

 

- Sinh viên khóa 15, ngành ATTT; khóa 3, ngành CNTT; khóa 2, ngành KTĐT-VT:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 28/12/2018 đến 24h00, ngày 31/12/2018.

 

- Sinh viên đăng ký các học phần còn nợ đọng:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00 ngày 01/01/2019 đến 24h00, ngày 07/01/2019.

 

Sinh viên có thể xem trước kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 từ ngày 24/12/2018 trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://actvn.edu.vn.

 

Phòng Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.