THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra phân loại Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo đại học chính quy đóng học phí
Ngày đăng: Lượt xem: 8353

Căn cứ Thông báo số 1326/TB-HVM ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức phân loại Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo đại học chính quy đóng học phí của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ Kết quả kiểm tra của Hội đồng kiểm tra Tiếng Anh đầu vào ngày 07/10/2017 tại cơ sở chính phía Bắc và ngày 14/10/2017 tại Phân hiệu Học viện tại TP. Hồ Chí Minh,

 

Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật Mật mã thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo đại học chính quy đóng học phí như sau:

 

Sinh viên truy cập vào đường link dưới đây, nhập số báo danh/ họ và tên để tra cứu điểm http://flc.actvn.edu.vn/tra-cuu-diem.

 

Căn cứ vào kết quả trên, sinh viên có điểm kiểm tra Tiếng Anh đầu vào từ 250/990 TOEIC trở lên đủ điều kiện đăng ký học Tiếng Anh 1.

 

Sinh viên có điểm kiểm tra Tiếng Anh đầu vào dưới 250/990 TOEIC không đủ điều kiện tiên quyết để đăng kí học Tiếng Anh 1 và cần hoàn thiện bổ sung để đáp ứng điều kiện tiên quyết của học phần này.

 

Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã tổ chức các lớp học Tiếng Anh bổ sung cho sinh viên không đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào, thời gian thực hiện vào tuần 2 tháng 11/2017.

 

Thông tin chi tiết về các lớp học và thời gian học sẽ được công bố trên website Học viện và fanpage của Trung tâm. Sinh viên chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào chủ động theo dõi fanpage của Trung tâm để đăng kí học và chọn lớp học phù hợp. Thời gian đăng ký từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017.

 

Trung tâm nhận đơn phúc khảo trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo điểm và trả kết quả sau 7 ngày. Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA (P.204 tòa nhà TB1).

 

Sinh viên cần trợ giúp hoặc muốn biết thêm thông tin, liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật Mật mã (P.204 tòa nhà TB1) hoặc qua số điện thoại 024.3. 640.6868 vào giờ hành chính./. 

 

Trung tâm NN KMA

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.