THÔNG BÁO kết quả đăng ký nhận đề tài đồ án tốt nghiệp của sinh viên
Ngày đăng: Lượt xem: 1849

Trên cơ sở kết quả tổng hợp các đăng ký nhận đề tài đồ án tốt nghiệp của sinh viên đến hết ngày 09/02/2017,

 

Khoa An toàn thông tin thông báo:

 

1) Kết quả đăng ký nhận đề tài đồ án tốt nghiệp của sinh viên được thể hiện trong Phụ lục kèm theo Thông báo này.

 

2) Tên của một số đề tài đã được chỉnh sửa về mặt chính tả. Sinh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách này, nếu phát hiện sự sai khác so với ban đầu (dù chỉ là một chữ, một dấu), cần trao đổi với người hướng dẫn về sự khai khác đó; và trong trường hợp cần thiết, liên hệ trực tiếp với thầy Phó Chủ nhiệm khoa Nguyễn Tuấn Anh để xử lý.

 

3) Thời hạn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp của sinh viên là hết 11h00 Thứ 2 ngày 13/02/2017. Sau thời hạn này, danh sách sẽ được trình Lãnh đạo Học viện để ra quyết định giao đề tài đồ án tốt nghiệp; sinh viên không đăng ký đề tài sẽ không được giao thực hiện đồ án. 

 

Phụ lục kèm theo 

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.