THÔNG BÁO: Kế hoạch đăng ký lịch học cho các khóa AT10 --> AT14, CT1 ÷ CT2, DT1
Ngày đăng: Lượt xem: 7836

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ II, năm học 2017 - 2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã và chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học;

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo kế hoạch đăng ký lịch học cho các khóa AT10 ÷ AT14, CT1 ÷ CT2, DT1 như sau:

 

- AT14, ngành An toàn thông tin; CT2, ngành Công nghệ thông tin và DT1, ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông:

 

 Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 22/12/2017 đến 24h00 ngày 31/12/2017;

 

- AT13, ngành An toàn thông tin (bao gồm cả lớp Định hướng chất lượng cao) và CT1, ngành Công nghệ thông tin:

 

 Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 23/12/2017 đến 24h00 ngày 31/12/2017;

 

 - AT12, ngành An toàn thông tin:

 

 Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 24/12/2017 đến 24h00 ngày 31/12/2017;

 

 - AT11,  ngành An toàn thông tin:

 

 Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 25/12/2017 đến 24h00 ngày 31/12/2017;

 

 - AT10, ngành An toàn thông tin

 

 Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 26/12/2017 đến 24h00 ngày 31/12/2017;

 

 - Đối với sinh viên đăng ký học ghép:

 

 Thời gian đăng ký: Từ 18h00 ngày 27/12/2017 đến 24h00 ngày 07/01/2018.

 

P. Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.