THÔNG BÁO: Hoãn mở và bổ sung lớp học phần đối với các khóa đào tạo ngành An toàn thông tin và ngành Công nghệ thông tin
Ngày đăng: Lượt xem: 9946

Căn cứ kết quả đăng ký học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 của sinh viên các Khóa 12, 13, ngành An toàn thông tin và Khóa 1, ngành Công nghệ thông tin.

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo như sau:

Hoãn mở lớp học phần sau đây do không đủ sinh viên đăng ký

 

1. Khóa 12, ngành An toàn thông tin

 

STT

Lớp học phần

Số tín chỉ

Sĩ số

dự kiến

Đã đăng ký

1

Hệ thống viễn thông-2-17 (AT12-03.3)

3

30

5

2

Kiến trúc máy tính-2-17 (AT12-03.3)

2

30

5

3

Kiến trúc máy tính-2-17 (AT12-04.2)

2

30

5

4

Kỹ thuật đo lường điện tử-2-17 (AT12-03.3)

2

30

2

5

Kỹ thuật đo lường điện tử-2-17 (AT12-04.3)

2

30

4

6

Lập trình mạng-2-17 (AT12-03.3)

2

30

3

7

Lập trình mạng-2-17 (AT12-04.3)

2

30

1

8

Nguyên lý hệ điều hành-2-17 (AT12-03.3)

2

30

8

9

Nguyên lý hệ điều hành-2-17 (AT12-04.3)

2

30

0

10

Phát triển ứng dụng web-2-17 (AT12-03.3)

2

35

5

11

Phát triển ứng dụng web-2-17 (AT12-04.3)

2

35

5

12

Phân tích, thiết kế hệ thống-2-17 (AT12-03.3)

2

30

1

13

Phân tích, thiết kế hệ thống-2-17 (AT12-04.3)

2

30

3

14

Tiếng Anh chuyên ngành-2-17 (AT12-06)

3

45

15

15

Tiếng Anh chuyên ngành-2-17 (AT12-08)

3

45

2

16

Tiếng Anh chuyên ngành-2-17 (AT12-09)

3

45

8

 

2. Khóa 13, ngành An toàn thông tin và Khóa 1, ngành Công nghệ thông tin

  

STT

Lớp học phần

Số tín chỉ

Sĩ số dự kiến

Đã đăng ký

1

Bộ giao thức TCP/IP và định tuyến mạng-2-17 (AT13-04.3)

3

35

0

2

Điện tử tương tự và điện tử số-2-17 (AT13-05.3)

3

35

6

3

Điện tử tương tự và điện tử số-2-17 (AT13-07.3)

3

35

11

4

Giáo dục thể chất 4-2-17 (AT13-.07)- bóng rổ

1

60

7

5

Kỹ thuật lập trình-2-17 (AT13-02.3)

2

35

11

6

Quản trị mạng máy tính-2-17 (AT13-03.2)

2

35

10

7

Quản trị mạng máy tính-2-17 (AT13-05.2)

2

35

1

8

Quản trị mạng máy tính-2-17 (AT13-07.3)

2

35

10

9

Tiếng Anh 2-2-17 (AT13-05)

3

45

15

10

Tiếng Anh 2-2-17 (AT13-10)

3

45

12

11

Tiếng Anh 2-2-17 (AT13-15)

3

45

12

12

Tiếng Anh 2-2-17 (AT13-16)

3

45

0

 

Sinh viên đã đăng ký vào các lớp hoãn mở, chủ động liên hệ với Hệ Quản lý sinh viên (gặp Giáo viên chủ nhiệm) để chuyển vào lớp học phần khác. Thời gian đăng ký chuyển lớp từ ngày 04/01/2018 đến ngày 11/01/2018

 

P. Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.