THÔNG BÁO: Hoãn mở lớp học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: Lượt xem: 1228

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017 của Học viện Kỹ thuật Mật mã và chương trình kế hoạch đào tạo của các khoá học;

 

Căn cứ kết quả đăng ký học học kỳ 2, năm học 2016 – 2017 của sinh viên các Khóa 10, 11, 12, 13, ngành An toàn thông tin và Khóa 1, ngành Công nghệ thông tin.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo như sau:

 

1. Hoãn mở các lớp học phần sau đây do không đủ sinh viên đăng ký:

 

- Khóa 11, ngành An toàn thông tin:

 

STT

Tên lớp học phần

Số TC

Sĩ số dự kiến

Đã đăng ký

1

Tiếng Anh chuyên ngành-AT11 (L07)

3

45

12

2

Tiếng Anh chuyên ngành-AT11 (L08)

3

45

18

 

- Khóa 12, ngành An toàn thông tin:

 

STT

Tên lớp học phần

Số TC

Sĩ số dự kiến

Đã đăng ký

1

Tiếng Anh 1 (học phần 2)-AT12 (L07)

3

45

17

2

Tiếng Anh 1 (học phần 2)-AT12 (L10)

3

45

11

3

Tiếng Anh 1 (học phần 2)-AT12 (L11)

3

45

5

 

- Khóa 13, ngành An toàn thông tin và Khóa 1 ngành Công nghệ thông tin:

 

STT

Tên lớp học phần

Số TC

Sĩ số dự kiến

Đã đăng ký

1

Đường lối CM của ĐCSVN-AT13 (L08)

3

100

15

2

Giáo dục thể chất 2-AT13 (L10)

1

60

17

3

Giáo dục thể chất 2-AT13 (L13)

1

60

13

4

Vật lý đại cương A1-AT13 (L08)

3

100

7

 

2. Sinh viên đã đăng ký vào các lớp hoãn mở trên, chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để đăng ký vào các lớp học phần khác. Thời gian đăng ký từ ngày 03/01/2017 đến ngày 07/01/2017.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.