THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên xét miễn, giảm học phí năm học 2016-2017
Ngày đăng: Lượt xem: 1648

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015  sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 20/2014 hướng dẫn chế độ miễn giảm học phí;

 

Căn cứ vào QĐ số 204/ QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã Biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016-2020;

 

Căn cứ các Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ vào hồ sơ tham gia xét miến, giảm học phí năm học 2016 – 2017 của sinh viên;

         

 Hệ Quản lý sinh viên lập danh sách các sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2016 – 2017 có danh sách kèm theo.

 

(Danh sách kèm theo xem tại đây)

 

Nếu có vướng mắc, sai sót sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm để được giải đáp và sửa đổi.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.