THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: Lượt xem: 6641

1. Theo Quyết định số 1744/QĐ-HVM ngày 27 tháng 12 năm 2017; Chuẩn y danh sách miễn, giảm học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với 90 sinh viên: Danh sách xem tại đây

 

Miễn học phí: 63 sinh viên

 

Giảm 70% học phí: 18 sinh viên

 

Giảm 50% học phí: 09 sinh viên

 

2. Theo Quyết định số 1774/QĐ-HVM ngày 29 tháng 12 năm 2017Chuẩn y danh sách hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với 03 sinh viên.

 

- Hỗ trợ 100% học phí: 02 sinh viên

 

1. Nguyễn Văn Linh - AT11C

 

2. Phạm Trung Tính - AT10D

 

- Hỗ trợ 50% học phí: 01 sinh viên.

 

 Nguyễn Minh Hiếu - AT12H                   

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.