THÔNG BÁO: Danh sách hội đồng cán bộ, giảng viên chấm phản biện đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành An toàn thông tin năm 2020 (đợt 1)
Ngày đăng: Lượt xem: 16124

Danh sách gồm 15 Hội đồng, cán bộ, giảng viên chấm phản biện và các sinh viên thực hiện kèm theo

 

Sinh viên Xem tại đây

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.