QUYẾT ĐỊNH: V/v cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017- 2018 cho các sinh viên đại học hệ chính quy ngành AT-TT, CN-TT, ĐT-VT
Ngày đăng: Lượt xem: 11705

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Cấp học bổng Học kỳ 2 năm học 2017 -2018 cho 83 sinh viên của các khóa: AT11; AT12; AT13; AT14; CT1; CT2; DT1 đào tạo đại học hệ chính quy ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.

 

- Loại xuất sắc: Không

 

- Loại giỏi: Không

 

- Loại khá: 83 SV x 3.675.000đ = 305.025.000 đồng

 

* Tổng số tiền là: 305.025.000đ

 

Trong đó: 

 

- Miền Bắc là: 264.600.000đ  (Danh sách kèm theo tại đây)

 

- Miền Nam là: 40.425.000đ (Danh sách kèm theo tại đây)

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.