QUYẾT ĐỊNH: Về việc miễn, giảm học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Ngày đăng: Lượt xem: 16928

 Chuẩn y danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020  đối với 109 sinh viên.

 

Trong đó:      Miễn 100% học phí: 63 sinh viên

 

                      Giảm 70% học phí:  35 sinh viên

 

                      Giảm 50% học phí:  11 sinh viên

 

                               (Có danh sách kèm theo)

   

Miễn, giảm học phí được thực hiện trong học kỳ II  năm học 2019 - 2020.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.