Quy trình đào tạo trực tuyến và hướng dẫn sử dụng dành cho giảng viên và sinh viên
Ngày đăng: Lượt xem: 28006

Giảng viên và Các bạn sinh viên tham khảo hướng dẫn lớp học trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Team của Office 365. 

 

Điều kiện để được tham gia lớp học giảng viên, sinh viên phải sử dụng Email Học viện đã được cấp định dạng:

 

+ Đối với sinh viên: MSSV@actvn.edu.vn

 

+ Đối với giảng viên: tên_đăng_nhập@actvn.edu.vn

 

Quý giảng viên và sinh viên tham khảo tại đây

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.