NGUỒN HỌC BỔNG TRONG NƯỚC
Ngày đăng: Lượt xem: 103349

Học bổng khuyến khích học tập: là loại học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên học viên. Hiện nay Học viện áp dụng xét học bổng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của HVKTMM.

 

Ngoài học bổng khuyến khích học tập từ nguồn Ngân sách của Nhà nước, hiện tại Học viện còn có học bổng tài trợ của các tổ chức trong nước, nước ngoài và cá nhân tài trợ nhằm khuyến khích tinh thần vượt lên hoàn cảnh khó khăn học tập tốt rèn luyện tốt của sinh viên học viên.

 

Điều kiện nhận học bổng

 

- Là sinh viên của Học viện.

 

- Có kết quả học tập và rèn luyện từ loại Khá trở lên.

 

- Sinh viên thuộc diện hưởng chính sách như: con Mồ côi; con hộ nghèo; bị khuyết tật và Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.