Khoa ATTT thông báo về việc quản lý thực tập tốt nghiệp và đồ án sinh viên khoá AT13
Ngày đăng: Lượt xem: 1277
1. Đối với đồ án tốt nghiệp:
 
Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra tên đề tài, giáo viên hướng dẫn và thông tin bản thân, có vấn đề gì thì liên hệ giáo viên quản lý. Hoàn thành đề cương và nộp vào ngày 29/01/2021 (thời gian, buổi sáng: 8.30-11.30; chiều: 13.30 - 15.30) cho giáo viên quản lý, yêu cầu bắt buộc có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn (mẫu trong file đính kèm).
 
2. Đối với thực tập tốt nghiệp:
 
Đề nghị các bạn sinh viên liên hệ với giáo viên quản lý để hoàn thiện thông tin (xác nhận đã tiến hành thực tập và nơi thực tập) trước ngày 29/01/2021, trường hợp không liên hệ để xác nhận thông tin sẽ không được công nhận kết quả thực tập và sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 
Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.