KẾ HOẠCH Hội thảo định hướng Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: Lượt xem: 18986

Căn cứ Kế hoạch số 849/KH-HVM ngày 6/8/2018 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019;

 

Học viện Kỹ thuật mật mã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo định hướng Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1.1. Mục đích

 

Phát động, đề ra phương hướng và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 – 2019 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

 

1.2.Yêu cầu

 

Hội thảo phải đảm bảo tính thiết thực hiệu quả và giúp học viên, sinh viên định hướng được phương pháp nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong học tập cũng như trong thực tiễn.

 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

 

- Thời gian: 08h00 Sáng Thứ 5, ngày 01 tháng 11 năm 2018.

 

- Địa điểm: Hội trường lớn – Học viện KTMM.

 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

 

- Lãnh đạo Học viện.

 

- Lãnh đạo, cán bộ Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN.

 

- Lãnh đạo, cán bộ giảng viên các Khoa: CNTT, ATTT, ĐTVT, MM.

 

- Hệ Quản lý Học viên mật mã, Hệ Quản lý sinh viên.

 

- Toàn thể học viên, sinh viên Học viện.

 

IV. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

4.1. Nội dung

 

- Triển khai kế hoạch Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 – 2019.

 

- Các vấn đề, định hướng nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019 và các năm tới;

 

- Giới thiệu về công nghệ và định hướng nghề nghiệp cho học viên, sinh viên

.

4.2 Chương trình

 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

8h00-8h15

Chuẩn bị hội trường.

Viện NCƯD

Phòng CT-TC

8h15-8h30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Viện NCƯD

8h30-8h45

Phát biểu khai mạc Hội thảo, định hướng phát triển NCKH trong học viên, sinh viên.

Đại diện Lãnh đạo Học viện

8h45-9h15

Trình bày kế hoạch triển khai nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019

ThS. Vũ Thị Đào

9h15-10h30

Giới thiệu về công nghệ và định hướng nghề nghiệp cho học viên, sinh viên.

Khoa An toàn thông tin

10h30

Bế mạc Hội nghị

Viện NCƯD

 

4.3. Tổ chức thực hiện

 

4.3.1. Viện NCƯDKH&CN

 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện hội thảo;

 

- Dự trù kinh phí tổ chức trình Giám đốc Học viện.

 

- Chuẩn bị và in ấn các tài liệu chương trình, tài liệu Hội thảo.

 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo theo kế hoạch.

 

4.3.2. Phòng Chính trị - Tổ chức

 

- Chuẩn bị băng zôn, banner cho buổi Hội thảo định hướng NCKH.

 

- Chụp ảnh lưu niệm, quay video.

 

4.3.3. Hệ Quản lý học viên mật mã, hệ Quản lý sinh viên

 

Thông báo kế hoạch, đôn đốc toàn thể học viên, sinh viên tham dự buổi Hội thảo định hướng NCKH năm học 2018 - 2019.

 

4.3.4. Phòng Hành chính

 

Đảm bảo Hội trường, an ninh, trật tự.

 

4.3.5. Trung tâm Thông tin – thư viện

 

Đưa thông tin về Kế hoạch của buổi Hội thảo định hướng nghiên cứu khoa học lên website chính thức của Học viện.

 

4.3.6. Phòng Kế hoạch – Tài vụ

 

Đảm bảo kinh phí phục vụ hội thảo định hướng nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2018 – 2019 theo quy định./.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.