KẾ HOẠCH Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, năm học 2019 – 2020
Ngày đăng: Lượt xem: 5570

I. ĐỐI TƯỢNG

 

- Học viên (sau đây gọi là sinh viên) Khóa 30 (H30), chuyên ngành Kỹ thuật mật mã; sinh viên các khóa: Khóa 16 (AT16), ngành An toàn thông tin; Khóa 4 (CT4), ngành Công nghệ thông tin và Khóa 3 (DT3), ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông đã đóng học phí theo quy định.

 

- Sinh viên ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông từ các khóa AT15, CT3, DT2 trở về trước chưa được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh (nếu có nguyện vọng).

 

- Đối với sinh viên được miễn, giảm hoặc tạm hoãn học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

 

            1.  Thời gian

 

            Từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019.

 

          2. Địa điểm

 

Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

 

III. NỘI DUNG HỌC TẬP

 

Theo chương trình thống nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (thực hiện theo Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình GDQP&AN).

 

IV. TỔ CHỨC ĐƯA ĐÓN SINH VIÊN

 

          1. Thời gian đi

 

          Thời gian đi được chia thành 2 đợt:

 

          - Đợt 1 (356 sinh viên):

 

          + Sinh viên các lớp: AT16A, AT16B, AT16C, AT16D, AT16E, AT16G.

 

          + Thời gian: 06h30, thứ 2, ngày 18/11/2019. Xuất phát tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

 

          - Đợt 2 (399 sinh viên):

 

          + Sinh viên các lớp: AT16H, H30, CT4A, CT4B, CT4C, CT4D, DT3A, DT3B.

 

          + Thời gian: 8h00, thứ 2, ngày 18/11/2019. Xuất phát tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

 

          2. Thời gian về

 

          Thời gian về được chia thành 2 đợt:

 

          - Đợt 1 (356 sinh viên):

 

          + Sinh viên các lớp: AT16A, AT16B, AT16C, AT16D, AT16E, AT16G.

 

          + Thời gian: 7h00, thứ 6, ngày 13/12/2019. Xuất phát tại Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

 

          - Đợt 2 (399 sinh viên):

 

            + Sinh viên các lớp: AT16H, H30, CT4A, CT4B, CT4C, CT4D, DT3A, DT3B.

 

          + Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 13/12/2019. Xuất phát tại Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

 

          3. Địa điểm bàn giao sinh viên

 

          Địa điểm bàn giao sinh viên giữa hai cơ sở đào tạo: Tại Học viện Kỹ thuật mật mã, số 141, đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

 

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 

          - Sinh viên có mặt theo thời gian và địa điểm đúng quy định như trên, tập hợp theo danh sách đi từng xe dưới sự điều Khoa Quân sự và Giáo dục thể chất, Hệ Quản lý học viên mật mã và Hệ Quản lý sinh viên. Trường hợp sinh viên không có mặt đúng thời gian quy định coi như bỏ học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh không lý do.

 

          - Sinh viên mang theo đầy đủ các giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước, thẻ sinh viên, thẻ BHYT…) và kinh phí đảm bảo cho sinh hoạt hàng ngày như ăn, ở… phụ phí dự kiến 1.610.000 đồng/sinh viên nộp cho Trung tâm (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này).

 

          - Sinh viên chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân cần thiết cho sinh hoạt, học tập (Trung tâm chỉ đảm bảo trang bị quân trang theo quy định của môn học – chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này). Sinh viên không mang theo các phương tiện đi lại như xe đạp, xe máy hay các vật dụng cồng kềnh khác trong quá trình học tập.

 

          - Chấp hành nghiêm túc theo sự điều hành của cán bộ Trung tâm và các quy định trong quá trình học tập.

 

          - Trường hợp sinh viên có nguyện vọng xin miễn, giảm hoặc tạm hoãn học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh phải có đơn và các loại giấy tờ có liên quan khác, gửi Hệ Quản lý học viên mật mã (đối với sinh viên thuộc chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật mật mã) hoặc Hệ Quản lý sinh viên (đối với sinh viên thuộc các ngành đào tạo: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông) trước ngày 17/11/2019 để được xem xét giải quyết theo quy định.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

          1. Phòng Đào tạo

 

          - Phối hợp với Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Học viện lập kế hoạch đào tạo, đưa, đón sinh viên;

 

          - Cung cấp danh sách toàn bộ sinh viên của khóa học cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trước ngày 17/11/2019;

 

          - Tiếp nhận và quản lý kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên sau khi kết thúc khóa học.

 

          2. Phòng Chính trị - Tổ chức

 

          Chủ trì và phối hợp với hai Hệ, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

          3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

          - Phối hợp với Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại Sư phạm học TDTT Hà Nội hoàn tất thủ tục hợp đồng đào tạo;

 

          - Đảm bảo tạm ứng tiền ăn, phụ cấp từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 và các khoản chi phải đóng khác (ngoài tiền ăn) của sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật mật mã;

 

          - Đảm bảo chi phí đưa, đón sinh viên.

 

          4. Khoa Quân sự và Giáo dục thể chất

 

          Chủ trì thực hiện công tác giao, nhận sinh viên theo mốc thời gian quy định trong Kế hoạch này.

 

          5. Hệ Quản lý học viên mật mã và Hệ Quản lý sinh viên

 

         - Cử cán bộ phối hợp với Khoa Quân sự và Giáo dục thể chất và Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội trong đưa, đón sinh viên và phối hợp với Trung tâm giải quyết các tình huống bất thường xảy ra trong suốt khóa học.

 

         - Hệ Quản lý học viên mật mã phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tạm ứng tiền ăn, phụ cấp từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật mật mã; lập dự toán kinh phí đảm bảo cho các khoản chi phải đóng khác (ngoài tiền ăn) của sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật mật mã.

 

          - Giải quyết các thủ tục cho sinh viên được miễn, giảm, tạm hoãn học môn học GDQP&AN.

 

          Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp thực hiện./.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.