KẾ HOẠCH: Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2018 - 2019 dành cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật mật mã (Khóa 29), sinh viên ngành ATTT (Khóa 15 Phía Bắc), CNTT (Khóa 3) và Kỹ thuật ĐTVT (Khóa 2)
Ngày đăng: Lượt xem: 1270

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.