HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ OFFICE 365
Ngày đăng: Lượt xem: 13002

 

 1. Hướng dẫn sử dụng Forms
 2. Hướng dẫn sử dụng Sway
 3. Hướng dẫn truy cập và sử dụng Email actvn - Office 365
 4. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams
 5. Hướng dẫn sử dụng Planner
 6. Hướng dẫn sử dụng OneDrive For Business
 7. Hướng dẫn sử dụng Stream
 8. Hướng dẫn sử dụng Calendar
 9. Hướng dẫn sử dụng OneNote Class NoteBook cho giảng viên
 10. Hướng dẫn sử dụng Yammer
 11. Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ và múi giờ trong Office 365
 12. Hướng dẫn đổi mật khẩu hòm thư điện tử actvn – office 365
 13. Hướng dẫn thêm chữ ký vào cuối thư
 14. Hướng dẫn forward mail
 15. Hướng dẫn chuyển mail và liên hệ từ gmail sang mail actvn – office 365

Cần hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ Trung tâm Thư viện Phòng 11 Tầng 7.

Điện thoại: 094 364 8668       Email: support@actvn.edu.vn

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.