Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Office 365
Ngày đăng: Lượt xem: 24775

Tại tài khoản Email Click vào tên tài khoản và chọn “Tài khoản của tôi”

 

 

Tại cửa sổ Tài khoản của tôi chọn “Bảo mật & quyền riêng tư” (1), tại đây chọn mật khẩu (2), các bạn đánh mật khẩu hiện tại và mật khẩu cần đổi

 

 

Lưu ý: mật khẩu phải có 8 ký tự bao gồm chữ hoa, thường, ký tự đặc biệt và số

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.