Hướng dẫn đăng ký dịch vụ lấy lại mật khẩu qua điện thoại Email actvn - Office 365
Ngày đăng: Lượt xem: 53796

Mục đích của đăng ký thông tin xác thực là để người dùng tự lấy lại Mật khẩu trong trường hợp không nhớ mật khẩu.

 

B1: Truy cập đường link Website https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=524980

 

B2: Đăng nhập bằng Email với tài khoản <user>@actvn.edu.vn và nhập mật khẩu.

 

Tại cửa sổ này người dùng có 2 lựa chọn để lấy lại mật khẩu: Bằng số điện thoại hoặc bằng Email.

 

Lựa chọn bằng phương pháp gửi mật khẩu về điện thoại, Nhấn vào dòng Authentication Phone is not configured. Set it up Now.

 

 

B3: Chọn Vietnam (+84) nhập số điện thoại của bạn vào xong nhấn vào Text me để Microsoft gửi mã xác thực về điện thoại.

 

Nhập mã xác thực đã nhận ở điện thoại vào Ô Verify xong nhấn Verify và OK

 

 

Như vậy là đã xong.

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.