Hội thảo định hướng nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên Học viện năm 2019-2020
Ngày đăng: Lượt xem: 15162

Sáng 25/9/2019, Học viện Kỹ thuật mật mã tổ chức Hội thảo định hướng nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên năm học 2019-2020.

 

Đây là hoạt động thường niên của Học viện, nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên giúp học viên, sinh viên vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, góp phần giải quyết những vấn đề khoa học để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình.

 

Các nhà khoa học đang trình bày về các chủ đề

 

Trong những năm qua, bên cạnh công tác đào tạo, Học viện đã chú trọng công tác nghiên cứu và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các đề tài nghiên cứu của Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên được đánh giá cao và có sản phẩm ứng dụng trong Ngành Cơ yếu Việt Nam và Kinh tế -  xã hội. Qua NCKH, HV, SV đã củng cố, tổng hợp và phát triển các kiến thức, rèn luyện phương pháp, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc, NCKH độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức.

 

 

Cũng tại buổi Hội thảo, đã được nghe bài thuyết trình của các diễn giả, nhà khoa học về chủ đề “Một số định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ về Bảo mật và An toàn thông tin” và “AI trong An ninh mạng”.

 

Toàn cảnh lễ phát động nghiên cứu khoa học

 

Qua buổi Lễ phát động nghiên cứu khoa hoa năm học 2019-2020 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.