Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo về việc hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp
Ngày đăng: Lượt xem: 1220

Bao gồm các nội dung sau: 

 

1. Quy định thực hiện đồ án tốt nghiệp

 

2. Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp

 

Sinh viên vào trang chủ Học viện tại mục Menu “Sinh Viên --> Văn bản – biểu mẫu” tìm đến mục Hướng dẫn trình bày đồ án để tải về. Địa chỉ: http://actvn.edu.vn/van-ban/sinh-vien-9.html

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.