Học viện Kỹ thuật Mật mã bế giảng khóa 1 đào tạo Thạc sĩ An toàn thông tin
Ngày đăng: Lượt xem: 25153

Ngày 26-12, Học viện Kỹ thuật Mật mã tổ chức Lễ bế giảng khóa 1 đào tạo Thạc sĩ An toàn thông tin và tổng kết 3 năm đào tạo thí điểm thạc sĩ an toàn thông tin (2013-2016).

 

Học viện Kỹ thuật Mật mã là một trong 8 trường đại học, học viện lớn được Thủ tướng Chính phủ quyết định tập trung đầu tư trọng điểm cho đào tạo nhân lực an toàn thông tin và cũng là đơn vị đầu tiên được lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ an toàn thông tin. Trong 2 năm (từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2016) học viện đào tạo thạc sĩ an toàn thông tin khóa 1 đã hoàn thành chương trình đào tạo gồm 3 học kỳ với 16 học phần, tổng số 39 tín chỉ với kết quả 100% đạt yêu cầu, với 95% đạt khá, giỏi. Các học phần giúp cho học viên củng cố khối kiến thức chung, nắm vững kiến thức chuyên ngành an toàn thông tin, qua đó có thể thực hiện thành công luận văn tốt nghiệp và vận dụng vào công tác thực tế tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả bảo vệ luận văn tốt nghiệp, có 80% học viên bảo vệ đạt khá, giỏi. Các đề tài luận văn tốt nghiệp có tính khoa học và thực tiễn cao có thể áp dụng vào thực tế công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan, đơn vị.

 

Quang cảnh hội nghị tổng kết 3 năm đào tạo thí điểm thạc sĩ an toàn thông tin. 

 

Nhân dịp này, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã tổng kết đánh giá những thành tựu trong hoạt động đào tạo sau đại học chuyên ngành an toàn thông tin sau 3 năm đào tạo thí điểm. Trên cơ sở đó, giúp Học viện Kỹ thuật Mật mã nhận diện thử thách, khó khăn trong công tác đào tạo sau đại học chuyên ngành an toàn thông tin trong bối cảnh hiện nay, xác định các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học chuyên ngành an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu xã hội, kết nối đào tạo cán bộ nguồn về lĩnh vực an toàn thông tin cho các địa phương và khẳng định năng lực đào tạo sau đại học chuyên ngành an toàn thông tin của học viện.

 

QĐND Online 

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.