Học viện KTMM phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”
Ngày đăng: Lượt xem: 21943

Chiều ngày 4-4, Học viện Kỹ thuật mật mã đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019).

 

Đ/c Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Học viện phát động thi đua

 

Đợt thi đua cao điểm chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng” bắt đầu từ ngày 7-4 đến 7-5-2019, thông qua đợt phát động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyến chiến, quyết thắng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, các tổ chức quần chúng đối với công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm thi đua, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Đại diện các cơ quan đơn vị ký kết giao ước thi đua

 

Các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Đối với các phòng chức năng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, chủ động tích cực triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được phê duyệt. Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, có hiệu quả; chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt các quy định của đơn vị của Ngành. Đối với các khoa, viện nghiên cứu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch, chương trình đào tạo; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” thường xuyên tổ chức các hoạt động khoa học; Đối với công tác nghiên cứu khoa học phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các đề tài, dự án được giao. Đối với 2 hệ quản lý tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện học viên, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng ủy Học viện về “Học thật, thi thật và kỷ luật thép”, không để các tiêu cực, tệ nạn xã hội thâm nhập vào trong đơn vị.

 

Tin Từ HV

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.