Công tác đào tạo
Ngày đăng: Lượt xem: 166363

Hiện nay Học viện có 2 chuyên ngành đào tạo đại học; 2 chuyên ngành đào tạo cao học, 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 6 khoa và viện nghiên cứu. Hằng năm, Học viện tuyển sinh:

 

Hệ đại học

 

·                 800 sinh viên đại học chính quy

 

·                 100 sinh viên liên thông

 

·                 50 sinh viên đại học tại chức

 

Hệ sau đại học

 

·                 100 học viên cao học

 

·                 10 nghiên cứu sinh

 

Học viện đã tích cực nghiên cứu và triển khai thực hiện một cách chủ động và sáng tạo các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo. Đã từng bước tăng cường quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực An toàn thông tin cho nền kinh tế nhiều thành phần bằng cách đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Đồng thời với mở rộng quy mô, Trường cũng đổi mới về mục tiêu, nội dung chương trình và phương thức đào tạo; cải tiến cách quản lý đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng.

 

Sau 40 năm xây dựng và trưởng thành, HVKTMM đã đào tạo cho Tổ quốc hàng nghìn  kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ phục vụ ở các ngành kinh tế, công nghiệp, quốc phòng, an ninh, bộ máy quản lý của các bộ, ban, ngành... Nhiều người đã trở thành các nhà khoa học đầu ngành, cán bộ quản lý cao cấp, các tướng lĩnh, các chủ doanh nghiệp và cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.