Chương trình Thực tập kỳ hè năm 2018 - SVMC Internship Program cho sinh viên
Ngày đăng: Lượt xem: 6754

 

Sinh viên đăng ký tham gia, liên hệ trực tiếp với thầy Hoàng Thanh Nam - Khoa An toàn thông tin.
 
 Link đăng ký thực tập:  https://goo.gl/gL3YPo
 
Email: namht@hocvienact.edu.vn, Số điện thoại: 0978 571 541 nhé. 
Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.