Chương trình đào tạo thạc sĩ
Ngày đăng: Lượt xem: 101897

Chương trình khung đào tạo thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin

 

- Chuyên ngành: An toàn thông tin

 

- Tổng số tín chỉ: 48

 

- Thời gian đào tạo: 12 tháng được bố trí trong 2 năm không tập trung trong 4 học kỳ

 

- Sau khi tốt nghiệp học viên được cấp bằng thạc sĩ

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.