Tổ chức thi chuẩn hóa đầu ra Tiếng Anh và cấp chứng chỉ Tiếng Anh cho sinh viên khóa 9 hệ đào tạo ĐH chính quy Ngành ATTT và học viên khóa 23 hệ đào tạo ĐH chính quy Ngành KTMM
Ngày đăng: Lượt xem: 36558

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

- Chuẩn hóa trình độ đầu ra Tiếng Anh cho học viên, sinh viên theo chỉ đạo, định hướng, quy chuẩn của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã.

 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ra trường có cơ hội tìm kiếm công việc tốt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động ngày một khó tính và đòi hỏi cao.

 

- Đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng - sinh viên khi tốt nghiệp Đại học cần có trình độ Tiếng Anh tối thiểu 450 TOEIC trở lên.

 

II. ĐỐI TƯỢNG

 

- Sinh viên khóa 9 hệ đào tạo ĐH chính quy Ngành ATTT

 

- Sinh viên khóa 23 hệ đào tạo ĐH chính quy Ngành KTMM

 

III. NỘI DUNG

 

1. Tổ chức các lớp học luyện thi TOEIC

 

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2016 – tháng 1/2017

 

- Thời lượng đào tạo: 6 tín chỉ - 3 tháng/1 khóa

 

- Chương trình giảng dạy bao gồm 2 cấp độ: PRE-TOEIC và TOEIC 450

 

- Quy mô lớp học: 30 - 35 sinh viên

 

- Học phí: được thu theo mức quy định học phí hiện hành của Học viện tính trên đơn vị tín chỉ. (230.000 * 6 = 1.380.000Đ)

 

  2. Tổ chức thi cuối khóa học và cấp chứng chỉ

 

- Hình thức thi: Bài thi TOEIC quốc tế (Nghe và Đọc)

 

- Thời gian thi: Tháng 1/2017 và Tháng 4/2017

 

- Lệ phí thi TOEIC: Thu theo mức lệ phí thi kết thúc học phần theo qui định hiện hành của Học viện (270.000Đ)

 

- Sinh viên hoàn thành khóa học và có kết quả thi sẽ được Giám đốc Học viện cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học Tiếng Anh, có ghi số điểm TOEIC tương ứng.

 

- Đối với những học viên, sinh viên muốn lấy chứng chỉ TOEIC quốc tế, Học viện sẽ phối hợp với đơn vị độc quyền cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (IIG) để tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế. (Sinh viên sẽ phải đóng thêm lệ phí cấp chứng chỉ quốc tế)

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trung tâm Ngoại  ngữ KMA: phụ trách việc tổ chức lớp học, tổ chức thi và trình Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ.

 

2. Phòng Đào tạo: phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ KMA hướng dẫn thực hiện và thông báo chi tiết tới sinh viên.

 

3. Hệ Quản lý sinh viên Mật mã và ATTT:  đưa thông tin đến học viên, sinh viên và hướng dẫn thực hiện cho học viên, sinh viên về kế hoạch này.

 

4. Học viên, sinh viên: có nhu cầu học luyện thi, dự thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh đăng kí danh sách với giáo viên chủ nhiệm lớp tại Hệ quản lí sinh viên Mật mã và ATTT trước ngày 10 tháng 10 năm 2016./.

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.