Thời khóa biểu học trực tuyến
Ngày đăng: Lượt xem: 34126

THỜI KHÓA BIỂU ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC PHẦN

 

TKB ONLINE -AT13, 13CLC

 

TKB ONLINE -AT14, CT2 ,DT1

 

TKB ONLINE -AT15, CT3 ,DT3

 

TKB ONLINE -AT16, CT4 ,DT3

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 CHO CÁC LỚP HỌC PHẦN TIẾP THEO (Bắt đầu từ ngày 13/4/2020)

 

TKB ONLINE Từ ngày 13/4/2020 Kiến trúc máy tính-2-19 (A14C2D1-11)

 

 CHO CÁC LỚP HỌC PHẦN TIẾP THEO (Bắt đầu từ ngày 20/4/2020) CS1 - CS2

 

TKB ONLINE CS1 TKB ONLINE CS2

 

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.