Ngày công nghệ Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2018 lần thứ hai – ACTVN TechDay 2018
Ngày đăng: Lượt xem: 17870

Tiếp nối thành công của “Ngày công nghệ Học viện KTMM lần thứ nhất năm 2017 – ACTVN TechDay 2017”, nhằm tạo sân chơi bổ ích để các chuyên gia/tập đoàn/ doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi các ý tưởng, sản phẩm công nghệ cùng sinh viên, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu trong sinh viên.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã lập kế hoạch tổ chức “Ngày hội công nghệ Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2018 -ATCVN TechDay 2018” cụ thể như sau:

 

Đối tượng tham gia: toàn thể học viên, sinh viên Học viện KTMM, sinh viên các trường bạn trong khu vực lân cận; các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia/doanh nghiệp trong lĩnh vực An toàn thông tin, công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

 

Nội dung thực hiện:

 

- Tổ chức tọa đàm, hướng nghiệp cho sinh viên

 

- Tổ chức các đội thi “sinh viên với ATTT” theo hình thức GameShow trực tiếp

 

- Tổ chức một số tiết mục văn nghệ lồng ghép vào chương trình buổi tọa đàm và GameShow

 

- Tổ chức các gian hàng giới thiệu, chia sẻ các sản phẩm, ý tưởng trong lĩnh vực ATTT, CNTT và ĐTVT.

 

Thời gian tổ chức:

 

- Tổ chức gian hàng: Từ 15h00 thứ 5 ngày 15/11/2018 đến 17h00 thứ 6 ngày 16/11/2018.

 

- Tọa đàm và GameShow: Từ 7h30 thứ 6 ngày 16/11/2018

 

Địa điểm:

 

- Tại hội trường Học viện KTMM: Tọa đàm, gameshow và các tiết mục văn  nghệ.

 

- Bố trí gian hàng của các doanh nghiệp ngoài trời trước nhà 17 tầng.

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.