KẾ HOẠCH Tổng kết và trao giải Chương trình Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2017-2018
Ngày đăng: Lượt xem: 14945

Học viện Kỹ thuật mật mã xây dựng kế hoạch Tổng kết và trao giải Chương trình Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU   

 

1.1. Mục đích

 

Tổng kết và trao giải thưởng cho các nhóm học viên, sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã đạt thành tích xuất sắc trong Chương trình nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm học 2017-2018.

 

1.2. Yêu cầu

 

- Buổi lễ được tổ chức trang trọng, giản dị, tiết kiệm.

 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 

2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức

 

- Thời gian: Dự kiến 08h00 ngày 05/06/2018 (Thứ 3).

 

- Địa điểm: Hội trường lớn – Học viện KTMM.

 

2.2. Thành phần tham dự

 

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học – Công nghệ.

 

- Ban Giám đốc Học viện.

 

- Viện Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN.

 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Học viện.

 

- Cán bộ, giảng viên các Khoa.

 

- Học viên, sinh viên Học viện.

 

2.3. Chương trình chi tiết

 

08h00 – 08h15: Đón đại biểu và ổn định vị trí.

 

08h15 – 08h25: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

 

08h25 – 08h35: Bài phát biểu của Lãnh đạo Học viện KTMM.

 

08h35 – 09h00: Đồng chí PGS.TS. Nguyễn Hiếu Minh thuyết trình về xu thế phát triển, cập nhật của chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động.

 

09h00 – 09h25: Đồng chí PGS.TS. Lương Thế Dũng thuyết trình về xu thế phát triển, cập nhật của lĩnh vực An toàn, an ninh thông tin.

 

09h25 – 10h10: Đại diện một số nhóm học viên, sinh viên tiêu biểu trình bày giải pháp và giới thiệu sản phẩm của chuyên đề nghiên cứu.

 

- Nhóm 1: Nghiên cứu và phát triển robot dựa trên Arduino và Rasberry.

 

- Nhóm 2: Thiết kế mạch khóa số điện tử.

 

- Nhóm 3: Nghiên cứu và phát triển xe robot điều khiển bằng giọng nói trên Windows IoT.

 

10h10 – 10h30: Đọc quyết định khen thưởng và trao giải của Giám đốc Học viện cho các nhóm học viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

 

10h30: Bế mạc.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

3.1. Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN

 

- Chủ trì công tác chuẩn bị và tổ chức.

 

- Dự trù kinh phí tổ chức trình Giám đốc Học viện.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết và trao giải.

 

- Chuẩn bị nội dung Chương trình.

 

- Chuẩn bị và in ấn các tài liệu chương trình, tài liệu báo cáo.

 

3.2. Phòng Chính trị - Tổ chức

 

- Chuẩn bị băng zôn, banner.

 

- Chuẩn bị in ấn Giấy khen cho các nhóm học viên, sinh viên đạt giải.

 

- Chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu.

 

- Chụp ảnh lưu niệm, quay video.

 

3.3. Phòng Hành chính

 

- Đảm bảo công tác vệ sinh nội vụ các khu vực trong toàn Học viện.

 

- Đảm bảo Hội trường, phục vụ buổi Tổng kết và trao giải.

 

3.4. Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Thực hiện các công tác liên quan đến việc cấp kinh phí phục vụ cho buổi lễ tổng kết và trao giải nghiên cứu khoa học, kinh phí khen thưởng các nhóm học viên, sinh viên có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học

 

3.5. Hai hệ quản lý học viên, sinh viên

 

Thông báo đến tất cả Học viên, sinh viên Học viện đến tham dự buổi Tổng kết và trao giải.

 

3.6. Trung tâm Thông tin – thư viện

 

      Đưa thông tin về buổi Tổng kết và trao giải lên Website chính thức của Học viện.

 

3.7. Các đơn vị khác

 

Tham dự buổi Tổng kết và trao giải theo thành phần được phân công.

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.