HƯỚNG DẪN: Thực hiện việc nâng chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin từ Khóa 12
Ngày đăng: Lượt xem: 2643948

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Điều lệ Trường đại học;

 

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

 

Căn cứ Kế hoạch số 808/KH-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020;

 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;

 

Căn cứ quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020";

 

Căn cứ Công văn số 5957/Bộ GDĐT-GDĐT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn việc học ngoại ngữ tăng cường;

 

Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã ban hành hướng dẫn thực hiện việc tổ chức đào tạo và chuẩn hóa đầu vào tiếng Anh, nâng chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin từ Khóa tuyển sinh 12, chi tiết như sau:

 

1. Quy định chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra tiếng Anh: Từ khóa tuyển sinh 12 Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin, chuẩn đầu vào tiếng Anh được quy định là trình độ A1 theo khung tham chiếu châu Âu (tương đương TOEIC 250 điểm); chuẩn đầu ra tiếng Anh được quy định phải đạt tối thiểu TOEIC 400 điểm;

 

Những sinh viên không đạt chuẩn đầu vào sau kỳ kiểm tra sát hạch (dưới 250 điểm TOEIC) phải đăng ký học bổ sung 6 tín chỉ tiếng Anh đầu vào tại cơ sở đào tạo tiếng Anh của Học viện do Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ bản phụ trách.

 

2. Kiểm tra sát hạch chuẩn đầu vào: Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ bản chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo, Hệ QLSVATTT, Phòng KT&KĐCLĐT trong  việc tổ chức kiểm tra đánh giá tiếng Anh đầu vào bằng bài thi TOEIC (Nghe và Đọc), thời gian thực hiện là sau khi sinh viên làm thủ tục nhập học đầu khóa (mức lệ phí kiểm tra sát hạch đầu vào được thu theo mức lệ phí thi kết thúc học phần theo quy định hiện hành của Học viện);

 

Những sinh viên được miễn kỳ kiểm tra sát hạch là những sinh viên đã có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực tại thời điểm tổ chức thi: TOEIC từ 250 +, IELTS 3.5 +, TOEFL IBT 35+;

 

3. Triển khai đào tạo các học phần bổ sung cho sinh viên không đạt chuẩn đầu vào: Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ bản chủ trì và phối hợp cùng Phòng Đào tạo, Hệ Quản lý sinh viên ATTT triển khai tổ chức các lớp học tiếng Anh bổ sung cho các sinh viên không đạt chuẩn đầu vào, tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch sau khi sinh viên hoàn thành học phần bổ sung này tại Cơ sở đào tạo ngoại ngữ của Học viện;

 

Thời gian thực hiện là sau khi công bố kết quả thi sát hạch đầu vào. Thời lượng đào tạo 06 (sáu) tín chỉ. Nội dung giảng dạy là ngữ pháp cơ bản và kỹ năng nghe-nói-đọc-viết trình độ cơ bản. Thời gian kiểm tra kết thúc khóa học bổ sung vào cuối Học kỳ 2 năm thứ nhất. Quy mô lớp học và các ca học được bố trí thuận lợi cho sinh viên (dựa trên cơ sở đăng ký học tập của sinh viên) và không ảnh hưởng tới thời gian học tập chính khóa của sinh viên. Học phí (bao gồm cả lệ phí kiểm tra cuối khóa) được thu theo mức quy định học phí hiện hành của Học viện tính trên đơn vị tín chỉ.

 

4. Chương trình dạy tiếng Anh chính khóa và chuẩn đầu ra: bao gồm 14 tín chỉ được chia thành các học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, và Tiếng Anh chuyên ngành. Chuẩn đầu vào yêu cầu sinh viên đạt trình độ A1 theo khung tham chiếu châu Âu (tương đương TOEIC 250 điểm) và chuẩn đầu ra tiếng Anh yêu cầu sinh viên đạt trình độ tối thiểu TOEIC 400 điểm. Sinh viên chỉ được nhận bằng tốt nghiệp khi đạt tối thiểu TOEIC 400 điểm trong kỳ thi sát hạch đầu ra. Nội dung đào tạo từng học phần và điều kiện ràng buộc môn học tiên quyết được quy định chi tiết trong chương trình khung và chương trình chi tiết của chương trình đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin hiện hành.

 

5. Miễn học tập các học phần Tiếng Anh và tham chiếu kết quả điểm tiếng Anh vào bảng điểm học tập chính khóa cho những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn quốc tế

 

Những sinh viên có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực tại thời điểm làm đơn xin miễn học, miễn thi Tiếng Anh sẽ được miễn Tiếng Anh cơ sở 1,2,3 theo khung quy đổi như sau:

 

 

Chứng chỉ quốc tế

Điểm quy đổi vào bảng điểm học tập chính khoa (hệ số 10)

Được miễn các học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3

≥ 550 TOEIC

10

≥ 65 TOEFL iBT

≥ 5.0 IELTS

Chứng chỉ B1 Khung tham chiếu Châu Âu

 

Những sinh viên có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt trình độ tối thiểu tương đương chuẩn đầu ra của Học viên và còn hiệu lực tại thời điểm tổ chức kỳ thi sát hạch chuẩn đầu ra sẽ được miễn thi và xét công nhận tốt nghiệp. 

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.