Hướng dẫn đăng ký học online
Ngày đăng: Lượt xem: 31678

Từ ngày 02/12/2015 đến ngày 06/12/2015 sinh viên có thể đăng ký thử trên hệ thống quản lý đào tạo của Học viện.

 

Chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Module đăng ký học tại đây

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.