Đại hội Công đoàn Học viện Kỹ thuật mật mã lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày đăng: Lượt xem: 1958

Ngày 21/11/2017, Công đoàn Học viện Kỹ thuật mật mã đã long trọng tổ chức đại hội công đoàn Học viện lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Đ/c Đinh Văn Thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Học viện nhiệm kỳ vừa qua

 

Đồng chí Đinh Văn Thảo đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Học viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng nhiệm kỳ tới 2017-2022; tiến hành kiểm điểm Ban chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

 

Đ/c  Nguyễn Hồng Quang – Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh để đạt được những nội dung trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2122, đòi hỏi công đoàn Học viện cần phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình trong việc xây dựng đội ngũ, phát huy nội lực, sức mạnh tập thể với tinh thần đoàn kết nội bộ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, xây dựng và hoàn thiện nội quy quy chế Học viện; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện nội quy, pháp luật và các chế độ, chính sách, thực sự chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển bền vững.

 

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Học viện Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn Học viện đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Học viện luôn đồng hành với các tổ chức quần chúng trong Học viện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, giúp công đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

 

 

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 9 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Ban Cơ yếu lần thứ V gồm 37 đồng chí. 

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.