Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực số trong những năm tới
Ngày đăng: Lượt xem: 21685

Sáng ngày 03/7/2018, Học viện Kỹ thuật mật mã tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực số trong những năm tới” của GS.TSKH Hồ Tú Bảo, Viện nghiên cứu về Toán học, viện John Von Neumann

 

 

Suốt năm qua chúng ta đã nói và nghe nhiều về thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4). Đã đến lúc chúng ta phải nói nhiều hơn về những việc phải làm và làm thế nào. Một trong những việc đó là chuẩn bị nguồn lao động số trong những năm tới.

 

Bản chất của CMCN4 là sản xuất thông minh nhờ vào tiến bộ của công nghệ số trong hai thế giới kết nối với nhau trong đó ta đang và sẽ sống: thế giới các thực thể và thế giới các phiên bản số của các thực thể (thế giới số).

 

Điều chắc chắn là các công nghệ số sẽ tự động hóa nhiều việc làm trong hầu hết các ngành nghề. Điều chưa chắc chắn là công nghệ số sẽ tự động hóa các ngành nghề được đến mức nào. Có hai mặt của chuyện này: công nghệ số sẽ lấy đi nhiều việc nhưng cũng mở ra cơ hội cho rất nhiều loại việc mới.

 

 

Trong một nghiên cứu tại Đại học Oxford vào năm 2013, hai chuyên gia Frey và Osborne đã phân tích dự đoán 702 ngành nghề và xếp chúng theo xác suất về mức độ công nghệ số có thể thay thế con người.

 

Những điều trên đưa chúng ta đến câu chuyện về người lao động trong những thập kỷ đang tới. Người lao động cần phải có những kỹ năng mới nào, sẽ học và làm những nghề nào.

 

Có thể nói, về bản chất, quốc gia nào thắng cuộc trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư là quốc gia làm chủ được công nghệ số và các nguồn dữ liệu, đưa chúng vào mọi lĩnh vực của sản xuất và cuộc sống, làm cho sản xuất và cuộc sống thông minh và hiệu quả hơn qua các phương pháp của trí tuệ nhân tạo.

 

Muốn làm cách mạng phải có lực lượng. Muốn làm cách mạng công nghiệp lần thứ tư phải có nguồn nhân lực số. Cần chuẩn bị và đào tạo ngay nguồn nhân lực số của ta để đông đảo người lao động có thể dùng được công nghệ số trong nghề nghiệp của mình và một bộ phận tinh hoa có thể tạo ra công nghệ số cho những nghề nghiệp đó, nhất là những nghề trong hướng phát triển của đất nước.

 

Tin từ HV

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.